Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 964/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2017-01-12

I C 2135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkodawca, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, remitent, pozwany, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, umowa pożyczki, pożyczkodawca, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, remitent, pozwany, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, nabycie weksla, dłużnik wekslowy, weksel in blanco, spłata pożyczki, indosatariusz, hipoteka, indosant, wystawca, prolongata, suma wekslowa
Zobacz»

VI ACa 1625/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2019

Data publikacji: 30 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

weksel, umowa pożyczki, poręczenie, prawo wekslowe, poręczyciel, stosunek podstawowy, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa pożyczki, poręczenie, prawo wekslowe, poręczyciel, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, pozwany, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, bank, spółka, stosunek wekslowy, nakaz zapłaty, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, osobiste konto, konieczność ubezpieczenia
Zobacz»

I ACa 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 września 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

remitent, umowa pożyczki z dniem, prawo wekslowe, pozwany, zobowiązanie wekslowe, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, czynność prawna, weksel własny, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • remitent, umowa pożyczki z dniem, prawo wekslowe, pozwany, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, pożyczkobiorca, prawo dewizowe, przedmiot umowy pożyczki, wystawienie weksla, wystawca, pożyczkodawca, oświadczenie woli, paragraf, czynność prawna, wpływem gróźb, kręgielnia, zawarcie umowy pożyczki, weksel własny, odsetka
Zobacz»

XVI C 3352/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

weksel, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, kwota pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik, pożyczka
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota pożyczki, całkowita kwota, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, rata pożyczki, odsetki umowne, nieuczciwy warunek, wystawienie weksla, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy
Zobacz»

I C 1784/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2022

Data publikacji: 25 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

weksel, pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, pozwany, zobowiązanie wekslowe, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, konsument, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, rata pożyczki, prowizja, opłata przygotowawcza, zobowiązanie wekslowe, odsetka, odsetka maksymalna, harmonogram spłaty, pożyczkobiorca do zapłaty, opóźnienie w płatności kwot, udzielona pożyczka
Zobacz»

II Ca 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, poręczenie, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki z dniem, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, poręczyciel wekslowy, spółka, wystawca weksla, rzekomy przedstawiciel, poręczenie, weksel gwarancyjny, zobowiązanie wekslowe, nieważność umowy pożyczki, firma i siedziba, treść umowy pożyczki, zarząd, umowa pożyczki z dniem, deklaracja wekslowa, in blanco, bezwzględna nieważność, weksel własny, rejestr przedsiębiorców pod numerem, wada formalna weksla
Zobacz»

I C 1033/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 30 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

weksel, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, pozwany, kwota pożyczki, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, konsument, umowa pożyczki, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, opłata przygotowawcza, koszt ubezpieczenia, całkowita kwota, koszt windykacji, klauzula, wynagrodzenie umowne, pozwany, kwota pożyczki, zapłata, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, odsetka maksymalna, postanowienie umowne
Zobacz»

I C 786/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 lutego 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa pożyczki z dniem, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pozwany, kwota pożyczki, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, odsetka, zobowiązanie, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki z dniem, weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pozwany, kwota pożyczki, hipoteka, stosunek podstawowy, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, posiadacz weksla, suma wekslowa, wystawca, porozumienie wekslowe, odsetka, wykup, zobowiązanie, postępowanie nakazowe
Zobacz»

XXV C 2485/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 4 marca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczenie, umowa pożyczki, poręczyciel, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczenie, umowa pożyczki, poręczyciel, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, weksel własny, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, siedziba, weksel in blanco, pozwany, parafka, ręczny podpis, podpis na wekslu, wykonanie zobowiązania wekslowego, jednobrzmiące egzemplarze, pożyczki osoby, wystawienie weksla
Zobacz»

I ACa 466/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, pozwany, nakaz zapłaty, umowa pożyczki z dniem, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, wierzytelność, stosunek podstawowy, droga cesji, pozwany, weksel in blanco, posiadanie weksli, zastaw, nakaz zapłaty, dzieło sztuki, indos, umowa pożyczki z dniem, złoto, obraz, zobowiązanie wekslowe, świadek, niezgodność wypełnienia, cesja prawa
Zobacz»

X C 821/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2019

Data publikacji: 29 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa poręczenia, prawo wekslowe, umowa pożyczki, weksel własny, stosunek podstawowy, remitent, kwota pożyczki, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, konsument, prawo wekslowe, wystawienie weksla, umowa pożyczki, weksel zupełny, badanie stosunku podstawowego, wystawca, weksel własny, stosunek podstawowy, remitent, odsetka maksymalna, kwota pożyczki, kredyt konsumencki, ustanowienie zabezpieczenia, udzielające pożyczki, postanowienie umowy, koszt związany z udzieleniem, umowa ustanowienia, zobowiązanie wekslowe
Zobacz»

I ACa 756/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, pozwany, remitent, nakaz zapłaty, umowa pożyczki z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, pozwany, remitent, wierzyciel, weksel in blanco, nakaz zapłaty, przelew wierzytelności, blankiet urzędowy, oświadczenie, kolejny dokument, wierzytelność cywilna, istnienie stosunku podstawowego, proces wekslowy, wysokość sumy wekslowej, umowa pożyczki z dniem, cesja, dłużnik
Zobacz»

X C 5043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, całkowity koszt, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, całkowity koszt pożyczki, konsument, wynagrodzenie prowizyjne, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, rata, wystawca, całkowity koszt, pierwszy wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, kolejny termin płatności, wadliwość stosunku, zabezpieczenie zobowiązania ze stosunku, postanowienie umowy
Zobacz»

I C 604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2016

Data publikacji: 7 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

weksel, umowa pożyczki, poręczyciel, poręczenie, prawo wekslowe, odsetka, pozwany, wezwanie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel własny, weksel, pożyczka
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa pożyczki, poręczyciel, poręczenie, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, wystawca, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, odsetki umowne, odsetka, poręczenie umowy pożyczki, małżonka poręczyciela, zgoda na poręczenie, prowizja, pozwany, wezwanie, odsetka karna, deklaracja wekslowa, zobowiązanie
Zobacz»

I C 336/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, weksel własny, zapłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, koszt ubezpieczenia, umowa pożyczki, weksel in blanco, pożyczkobiorca, konsument, stosunek podstawowy, całkowita kwota, strona powodowa, odsetka umowna za opóźnienie, weksel własny, zapłata, opłata przygotowawcza, dzień płatności, zapłata zaległych rat, pozwany, opłata windykacyjna, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I C 1301/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 24 września 2020

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pozwany, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, weksel własny, umowa pożyczki, kwota pożyczki, czynność prawna, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pozwany, stosunek podstawowy, zarzut od nakazów zapłaty, nakaz zapłaty, weksel własny, umowa pożyczki, pożyczka na kwotę, zabezpieczenie pożyczki, płaszczyzna stosunku prawa, remont mieszkania, pozorność, kwota pożyczki, oświadczenie woli, przedmiotowy weksel, czynność prawna, zabezpieczenie spłaty, pożyczkobiorca, wydanie przedmiotu pożyczki, wręczenie weksla
Zobacz»

I C 530/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

weksel, umowa pożyczki, pozwany, prawo wekslowe, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa pożyczki, pozwany, prawo wekslowe, weksel in blanco, spotkanie u notariusza, poręczenie, wystawca, miejsce płatności, zabezpieczenie, wystawienie weksla, pokwitowanie odbioru, pozorność, wydanie przedmiotu pożyczki, zawarcie umowy pożyczki, świadek, opisana spółka, brat powódki, chwilą wystawienia, zamiar wywołania skutków prawnych
Zobacz»

VIII C 1154/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 16 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pożyczkodawca, pożyczkobiorca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, poręczenie, weksel własny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, pożyczkobiorca, prawo wekslowe, weksel przez indos, umowa pożyczki, zarzut ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, strona powodowa, nakaz zapłaty, opóźnienie w spłacie pożyczki, poręczenie, dłużnik, poprzedni posiadacz weksla, możliwość podnoszenia zarzutów, przypadek opóźnienia, weksel własny, indosatariusz, pozwany, miano prawa, wydanie weksli
Zobacz»

II C 987/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 grudnia 2019

Data publikacji: 11 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkobiorca, prawo wekslowe, pozwany, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkobiorca, wyrok zaoczny, sprawa ponoszenia, prawo wekslowe, pozwany, deklaracja wekslowa, wystawca, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, podpis, przedstawienie weksla do zapłaty, stosunek kauzalny, adres, sprawa o sygnaturze, akceptant, rata pożyczki, weksel własny, pożyczkodawca, kserokopia dowodu osobistego
Zobacz»

I ACa 1111/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 stycznia 2020

Data publikacji: 14 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa pożyczki, prawo wekslowe, pozwany, zobowiązanie wekslowe, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, prawo wekslowe, pozwany, denominacja, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, wypowiedzenie umowy pożyczki, niesłuszne wzbogacenie, weksel własny, umowa cesji, cedent, indos, weksel zupełny, zarzut przedawnienia, termin zwrotu pożyczki, zawiadomienie o popełnieniu, przedawnienie roszczeń, termin płatności, okazanie weksla, weksel do zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Bortel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek
Data wytworzenia informacji: