Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
119

I 2C 984/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 984/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Uproszczonych w składzie: Przewodniczący: SSR Teresa Jastrzębska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kazuch po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W. przeciwko T. W. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197,- zł (sto dziewięćdziesiąt sie
Czytaj więcej»

I 2C 1911/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1911/15 upr. UZASADNIENIE Powód F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem wniesionym w dniu 3 września 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia kwoty 1015,18 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo wskazanych w pozwie oraz kosztów procesu od pozwanego A. D. . W uzasadnieniu wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usłu
Czytaj więcej»

I C 48/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 48/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) , A. S. (2) , B. S. przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. S. (
Czytaj więcej»

I C 151/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. G. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 172/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 172/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. i A. M. o zapłatę 1 powództwo oddala, z tym, ze w stosunku do pozwanego A. M. jest to wyrok zaoczny; 2 zasądza od powódki I. S.
Czytaj więcej»

I C 230/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 230/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. „ C. ” w B. przeciwko T. C. o zapłatę 1 uchyla w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2015 roku, sygn. akt I Nc 3471/15; 2 zasądza o
Czytaj więcej»

I C 234/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 234/16 UZASADNIENIE Powód - Z. B. (...) w S. wniósł w dniu 17 listopada 2015r. pozew przeciwko G. B. o zapłatę kwoty 2.019,65 zł oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podniósł, iż wyrokiem z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie o sygn. (...) S. R. w. B. orzekł eksmisję R. Ć. z lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) , ustalając jednocześnie uprawnienie eksmitowanej do otrzymania lokalu socjalnego i wstrzymując wykonanie orzeczenia o opróżnieniu lokalu do czasu zł
Czytaj więcej»

I C 261/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 261/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: sekretarz Patrycja Hawryluk po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa N. M. przeciwko (...) Bank S. A z siedzibą we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 powództwo oddala; 2 obciąża powódkę kosztami procesu. ZARZĄDZENIE K. (...) 21 dni. Bytom,
Czytaj więcej»

I C 157/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 157/16 UZASADNIENIE Powódka I. G. wniosła przeciwko Skarbowi Państwa Sądowi Rejonowemu w B. pozew o zwolnienie spod egzekucji: - stołu drewnianego ciemny brąz; - krzeseł drewnianych jasny brąz; - kanapy wersalki jasny brąz; - monitora (...) Lite (...) ; - komputera składak; - fotela skórzanego; - pralki B. C. xx6; - telewizora d. w kolorze srebrnym, zajętych u powódki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu J. W. w sprawie o egzekucyjnej o sygn. KMS 92/15, przeciwko
Czytaj więcej»

I C 261/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 261/16 UZASADNIENIE Powódka N. M. wniosła pozew przeciwko (...) Bank S.A we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 10 listopada 2015r przez Sąd Rejonowy w Lublin- Zachód w L. (sygn. akt V. (...) Nc-e2040246/15), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wraz z pozwem domagano się udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego przez Komornika Sądowego przy S
Czytaj więcej»