Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I 2C 982/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 982/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. K. ( K. ) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 18,50 zł (osiemnaście złotych
Czytaj więcej»

I C 639/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2009-12-07

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 639/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Tyrcha po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2009 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 3.827,27 zł (trzy tysiące osiemset
Czytaj więcej»

I C 670/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 670/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko Bankowi (...) S. A. we W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki B. M. na rzecz pozwanego Banku (...) S. A. we W. kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 670/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 670/14 UZASADNIENIE Powódka B. M. złożyła w dniu 23 maja 2014r., pozew przeciwko (...) Bank S.A w W. o zapłatę kwoty 3.683,90 zł., jako nienależnego świadczenia obejmującego należności zapłacone pozwanemu w związku z zawarciem umowy kredytowej i w związku z przekształceniem w ocenie powódki wynikającego z niej kredytu w kredyt darmowy. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że dochodzona kwota została nienależnie przekazana pozwanemu jako kredytodawcy albowiem powódka z powodu nar
Czytaj więcej»

I C 699/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 699/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o zwolnienie spod egzekucji oddala powództwo. I C 699/12 UZASADNIENIE K. G. złożył pozew przeciwko (...) BANK S.A. W W. o zwolnienie
Czytaj więcej»

I C 740/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-02-29

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 740/11 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Witkoś Protokolant: Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci (...) Banku (...) Spółka Akcyjna nr (...) z d
Czytaj więcej»

I C 769/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-04-25

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 769/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Anna Tyrcha po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 13 marca 2011 roku przez Bank (..
Czytaj więcej»

I C 806/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 806/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. S. , P. S. , Bankowi (...) S.A w W. , (...) Spółka z o.o. w Ł. , P. I. (...) S..A. w T. , Z. S. / Oddział w Z. , Gminie B. , (...) Sp. z o.o. w M. , Skarbowi Pań
Czytaj więcej»

I C 807/12

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 807/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: protokolant Łukasz Belka po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»

I C 836/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 836/14 UZASADNIENIE Powód H. P. jako współwłaściciel nieruchomości położonej przy ul. (...) w B. , dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą nr (...) , wystąpił przeciwko pozwanemu M. H. z powództwem o zapłatę kwoty 7.062,68 zł., tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z w/w nieruchomości w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. W celu wykazania zasadności swojego żądania powód wskazał, że pozwany w okresie wskazanym w pozwie był posiadaczem ni
Czytaj więcej»