Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
119

I C 1476/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 listopada 2014 roku W. S. wniósł o zobowiązanie E. O. do złożenia oświadczenia woli o treści „ E. O. przenosi na rzecz W. S. przysługujący jej udział w wysokości ½ prawa własności wraz z wkładem budowlanym lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) oraz o zasądzenie od niej kosztów procesu według norm przepisanych. Na uzasadnienie swego żądania powód wskazał, że s
Czytaj więcej»

I Cgg 7/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Cgg 7/15 UZASADNIENIE Powódka A. S. wniosła w dniu 4 listopada 2015r., do sądu pozew przeciwko Spółce (...) S. A. w B. , w którym domagała się zasądzenia od pozwanej rzecz powódki kwoty 5.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, ewentualnie o wydanie wyroku nakazującego pozwanej naprawienia szkody w nieruchomości powódki poprzez naprawę spękania ścian budynku mieszkalnego i gospodarczego, naprawę spękania tynków w budynku mieszkalnym, naprawę spękania tynków elewacji w
Czytaj więcej»

I C 1476/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko E. O. o odwołanie darowizny 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł /dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1518/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1518/14 (połączona z I C 1530/14, IC 1537/14, IC 1529/14, IC 1519/14, IC 1527/14 oraz I C 1520/14) UZASADNIENIE Powodowie: E. M. , M. M. , złożyli w dniu 14 listopada 2014r.pozew przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w B. , o zapłatę na ich rzecz solidarnie kwoty 3.245,67 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2014r. oraz zasądzenie kosztów postępowania. Pozew został zarejestrowany pod sygn. I C 1408/14 ( po zwrocie akt sprawa została zapisana pod nową sygnaturą IC 15
Czytaj więcej»

I Ns 1597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1597/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca – R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 12 lutego (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. oraz o stwierdzenie nabycia po A. K. zmarłym w dniu 15 grudnia (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. . Jako uczestników postępowania wnioskodawca podał L. C. (1) . W dniu 29 września 2015r. S. B. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu zwykłego A. K. z dnia (...) . złożonego do sprawy przez L. C. (1) . Na rozpra
Czytaj więcej»

II K 681/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2020-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Prawomocnym post. z dn. 03.10.2019 r. na podstawie art. 105 § 1 k.p.k. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. II K 681/17 poprzez przyjęcie prawidłowego zapisu imienia matki oskarżonego G. M. tj. (...) w miejsce błędnego zapisu (...) . Sygn. akt II K 681/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Nasiadko Protoko
Czytaj więcej»

VI GC 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 1031/16 UZASADNIENIE Powódka A. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum (...) .PL w Ł. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie kwoty 3.056,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016 r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu podała, że dnia 30 grudnia 2015 r. skierowała do pozwanej reklamację w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fin
Czytaj więcej»

VIII K 559/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, VIII Wydział Karny Przewodniczący SSR Joanna Pląder Protokolant Adam Rajsz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej ---- po rozpoznaniu dnia 05 października 2017 roku sprawy P. P. ( P. P. ) urodzonego (...) w B. syna D. i K. oskarżonego o to, że : w dniu 16 listopada 2016r. w B. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną oso
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»

VI GC 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Szymon Rabsztyn Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Grala po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. Spółka Komandytowa w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.253,67 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trz
Czytaj więcej»