Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
119

I C 393/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 393/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 lutego 2016r powódka Wspólnota Mieszkaniowa położona w B. przy ul. (...) wniosła o zasądzenie od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. kwoty 11.268,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz o zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu pełnomocnik powódki podał, że w związku z wyłączeniem się ze struktur organizacyjnych spółdzielni właściciele lokali uzyskali ze spółdzielni zwrot wniesionych przez nich środków na poczet n
Czytaj więcej»

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Anna Legut po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko P. K. , M. K. (1) , R. G. , D. K. , M. K. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki G. B. na rzecz pozwanych solidarnych P. K. , M. K. (1) , R. G. , D. K. i M. K. (2) kwotę
Czytaj więcej»

I C 1127/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1127/14 UZASADNIENIE Powodowie A. M. (1) i A. M. (2) złożyli pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 14 czerwca 2013 roku Banku (...) Spółka Akcyjna w W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 25 września 2013 roku, sygn. akt I Co 2503/13. W uzasadnieniu wskazali, że dłużnikiem banku był A. M. (3) , który zmarł w 2008 roku. Podnieśli, iż o długu dowiedzieli się dop
Czytaj więcej»

I C 1157/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1157/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa C. G. przeciwko R. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. A. na rzecz powódki C. G. kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych); 2 oddala powództwo w pozostałej części; 3 odstępuje od obciążania powódki koszta
Czytaj więcej»

I C 1476/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 listopada 2014 roku W. S. wniósł o zobowiązanie E. O. do złożenia oświadczenia woli o treści „ E. O. przenosi na rzecz W. S. przysługujący jej udział w wysokości ½ prawa własności wraz z wkładem budowlanym lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) oraz o zasądzenie od niej kosztów procesu według norm przepisanych. Na uzasadnienie swego żądania powód wskazał, że s
Czytaj więcej»

I C 1476/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko E. O. o odwołanie darowizny 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł /dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1518/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1518/14 (połączona z I C 1530/14, IC 1537/14, IC 1529/14, IC 1519/14, IC 1527/14 oraz I C 1520/14) UZASADNIENIE Powodowie: E. M. , M. M. , złożyli w dniu 14 listopada 2014r.pozew przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w B. , o zapłatę na ich rzecz solidarnie kwoty 3.245,67 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2014r. oraz zasądzenie kosztów postępowania. Pozew został zarejestrowany pod sygn. I C 1408/14 ( po zwrocie akt sprawa została zapisana pod nową sygnaturą IC 15
Czytaj więcej»

I Cgg 7/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Cgg 7/15 UZASADNIENIE Powódka A. S. wniosła w dniu 4 listopada 2015r., do sądu pozew przeciwko Spółce (...) S. A. w B. , w którym domagała się zasądzenia od pozwanej rzecz powódki kwoty 5.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, ewentualnie o wydanie wyroku nakazującego pozwanej naprawienia szkody w nieruchomości powódki poprzez naprawę spękania ścian budynku mieszkalnego i gospodarczego, naprawę spękania tynków w budynku mieszkalnym, naprawę spękania tynków elewacji w
Czytaj więcej»

I Ns 1597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1597/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca – R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 12 lutego (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. oraz o stwierdzenie nabycia po A. K. zmarłym w dniu 15 grudnia (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. . Jako uczestników postępowania wnioskodawca podał L. C. (1) . W dniu 29 września 2015r. S. B. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu zwykłego A. K. z dnia (...) . złożonego do sprawy przez L. C. (1) . Na rozpra
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»