Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
117

I C 804/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 804/13 UZASADNIENIE Powód A. P. złożył do Sądu Rejonowego w Chorzowie pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) wystawionego przez (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w G. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 30 stycznia 2013 roku, sygn. akt I C. 41/13. W uzasadnieniu wskazał, że kwestionuje zasadność bankowego tytułu egzekucyjnego gdyż, nie podpisywał z bankiem umowy poży
Czytaj więcej»

I C 806/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 806/14 UZASADNIENIE Powódka M. S. (1) wniosła o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych o nr (...) prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu z rzeczywistym stanem prawnym poprzez dokonanie wykreśleń i wpisów w działach II, III i IV w sposób opisany szczegółowo w treści pozwu. W uzasadnieniu podała, iż jako właściciele spornych nieruchomości wpisani są M. S. (1) , D. S. i P. S. po 1/3 części każdy. Podstawą wpisu własności było postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie I N. 168
Czytaj więcej»

I C 836/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 836/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko M. H. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. H. na rzecz powoda H. P. kwotę 3318 zł. (trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 września 2013 r.; 2 o
Czytaj więcej»

I C 873/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 873/14 UZASADNIENIE Powód G. M. złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 5 lutego 2003 roku wystawionego przez (...) Bank S.A w W. , III Oddział we W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 14 maja 2003 roku, sygn. akt I C. 1852/03. W uzasadnieniu powód przyznał zawarcie w dniu 21 stycznia 1997r. z pozwaną kredytu na zakup samochodu, który został zabezpieczony cesją pr
Czytaj więcej»

I C 969/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 969/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 grudnia 2015 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Wioletta Kopaczewska - Siejka po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2015 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy B. przeciwko D. K. o eksmisję 1 nakazuje pozwanej D. K. opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ulicy (...) i wydanie go powódce; 2 ustala
Czytaj więcej»

I C 1033/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-03-17

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1033/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adrianna Wziętal Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa T. F. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawić wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu
Czytaj więcej»

I C 1094/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2011-05-12

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1094/10 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2011 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Żyłka Protokolant: protokolant Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2011 r. w Bytomiu sprawy z powództwa B. W. przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1155/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-10-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) , A. K. (2) przeciwko Bankowi (...) S.A w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 w części pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny
Czytaj więcej»

I C 1155/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1155/13 UZASADNIENIE Powódki A. K. (1) i A. K. (2) złożyły pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego w postaci Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr (...) z dnia 31 grudnia 2012 roku (dalej: (...) ), któremu Sąd Rejonowy w Bytomiu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 8 marca 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I 1 C. 258/13 w całości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa i zwolnieniem od kosztów sądowych. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódek podniósł, że brak b
Czytaj więcej»

I C 1157/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-06-18

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1157/14 UZASADNIENIE Powódka C. G. pozwem z dnia 29 sierpnia 2014 r. wniosła o zapłatę od pozwanego R. A. kwoty 5000 zł za naruszenie jej nietykalności cielesnej oraz zasądzenie kwoty 5000 zł., na rzecz instytucji charytatywnej, a także o zwrot kosztów procesu. Powódka wskazała, że pozwany dopuścił się napaści na jej osobę. Do zajścia doszło w mieszkaniu pozwanego w B. przy ul. (...) . W wyniku napaści powódka doznała licznych zadrapań oraz zasinień. W odpowiedzi na pozew, pozwany
Czytaj więcej»