Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
119

I Ns 1597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1597/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca – R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 12 lutego (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. oraz o stwierdzenie nabycia po A. K. zmarłym w dniu 15 grudnia (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. . Jako uczestników postępowania wnioskodawca podał L. C. (1) . W dniu 29 września 2015r. S. B. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu zwykłego A. K. z dnia (...) . złożonego do sprawy przez L. C. (1) . Na rozpra
Czytaj więcej»

II K 681/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2020-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Prawomocnym post. z dn. 03.10.2019 r. na podstawie art. 105 § 1 k.p.k. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. II K 681/17 poprzez przyjęcie prawidłowego zapisu imienia matki oskarżonego G. M. tj. (...) w miejsce błędnego zapisu (...) . Sygn. akt II K 681/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Nasiadko Protoko
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»

VI GC 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Szymon Rabsztyn Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Grala po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. Spółka Komandytowa w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.253,67 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trz
Czytaj więcej»

VI GC 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 1031/16 UZASADNIENIE Powódka A. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum (...) .PL w Ł. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie kwoty 3.056,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016 r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu podała, że dnia 30 grudnia 2015 r. skierowała do pozwanej reklamację w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fin
Czytaj więcej»

VIII K 559/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, VIII Wydział Karny Przewodniczący SSR Joanna Pląder Protokolant Adam Rajsz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej ---- po rozpoznaniu dnia 05 października 2017 roku sprawy P. P. ( P. P. ) urodzonego (...) w B. syna D. i K. oskarżonego o to, że : w dniu 16 listopada 2016r. w B. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną oso
Czytaj więcej»

I C 806/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 806/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. S. , P. S. , Bankowi (...) S.A w W. , (...) Spółka z o.o. w Ł. , P. I. (...) S..A. w T. , Z. S. / Oddział w Z. , Gminie B. , (...) Sp. z o.o. w M. , Skarbowi Pań
Czytaj więcej»

I C 807/12

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 807/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: protokolant Łukasz Belka po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»

I C 836/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 836/14 UZASADNIENIE Powód H. P. jako współwłaściciel nieruchomości położonej przy ul. (...) w B. , dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą nr (...) , wystąpił przeciwko pozwanemu M. H. z powództwem o zapłatę kwoty 7.062,68 zł., tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z w/w nieruchomości w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. W celu wykazania zasadności swojego żądania powód wskazał, że pozwany w okresie wskazanym w pozwie był posiadaczem ni
Czytaj więcej»

I C 849/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 849/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Patrycja Hawryluk po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 F. (...) Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda (...) 1 F. (...) Sekurytyzacyjnego w W. kwotę 63.603,78 zł (sześćdziesiąt trzy tysią
Czytaj więcej»