Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
117

I Ns 1597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1597/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca – R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 12 lutego (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. oraz o stwierdzenie nabycia po A. K. zmarłym w dniu 15 grudnia (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. . Jako uczestników postępowania wnioskodawca podał L. C. (1) . W dniu 29 września 2015r. S. B. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu zwykłego A. K. z dnia (...) . złożonego do sprawy przez L. C. (1) . Na rozpra
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»

VI GC 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Szymon Rabsztyn Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Grala po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. Spółka Komandytowa w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.253,67 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trz
Czytaj więcej»

VIII K 559/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, VIII Wydział Karny Przewodniczący SSR Joanna Pląder Protokolant Adam Rajsz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej ---- po rozpoznaniu dnia 05 października 2017 roku sprawy P. P. ( P. P. ) urodzonego (...) w B. syna D. i K. oskarżonego o to, że : w dniu 16 listopada 2016r. w B. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną oso
Czytaj więcej»

VI GC 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 1031/16 UZASADNIENIE Powódka A. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum (...) .PL w Ł. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie kwoty 3.056,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016 r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu podała, że dnia 30 grudnia 2015 r. skierowała do pozwanej reklamację w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fin
Czytaj więcej»

I Cgg 7/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Cgg 7/15 UZASADNIENIE Powódka A. S. wniosła w dniu 4 listopada 2015r., do sądu pozew przeciwko Spółce (...) S. A. w B. , w którym domagała się zasądzenia od pozwanej rzecz powódki kwoty 5.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, ewentualnie o wydanie wyroku nakazującego pozwanej naprawienia szkody w nieruchomości powódki poprzez naprawę spękania ścian budynku mieszkalnego i gospodarczego, naprawę spękania tynków w budynku mieszkalnym, naprawę spękania tynków elewacji w
Czytaj więcej»

I C 48/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 48/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) , A. S. (2) , B. S. przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. S. (
Czytaj więcej»

I C 23/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-06-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 23/12 UZASADNIENIE Powód złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) / (...) /MM z dnia 16 maja 2011 roku wystawionego przez (...) Bank Spółka Akcyjna w W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 7 czerwca 2011 roku, sygn. akt I Co 2378/11/5. W uzasadnieniu wskazał, że kwestionuje zasadność bankowego tytułu egzekucyjnego gdyż, nie podpisywał z bankiem umowy pożyczki i n
Czytaj więcej»

I C 67/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 67/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. J. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I C 151/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. G. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»