Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
119

VI GC 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Szymon Rabsztyn Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Grala po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. Spółka Komandytowa w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.253,67 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trz
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»

VI GC 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 1031/16 UZASADNIENIE Powódka A. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum (...) .PL w Ł. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie kwoty 3.056,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016 r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu podała, że dnia 30 grudnia 2015 r. skierowała do pozwanej reklamację w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fin
Czytaj więcej»

VIII K 559/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, VIII Wydział Karny Przewodniczący SSR Joanna Pląder Protokolant Adam Rajsz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej ---- po rozpoznaniu dnia 05 października 2017 roku sprawy P. P. ( P. P. ) urodzonego (...) w B. syna D. i K. oskarżonego o to, że : w dniu 16 listopada 2016r. w B. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną oso
Czytaj więcej»

I 2C 982/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 982/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. K. ( K. ) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 18,50 zł (osiemnaście złotych
Czytaj więcej»

I 2C 984/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 984/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Uproszczonych w składzie: Przewodniczący: SSR Teresa Jastrzębska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kazuch po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W. przeciwko T. W. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197,- zł (sto dziewięćdziesiąt sie
Czytaj więcej»

I 2C 1150/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1150/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko R. S. ( S. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzec
Czytaj więcej»

I 2C 1150/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1150/16 upr. UZASADNIENIE Powód F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem wniesionym w dniu 28 czerwca 2016 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia kwoty 1702,90 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo wskazanych w pozwie oraz kosztów procesu od pozwanego R. S. . W uzasadnieniu wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie us
Czytaj więcej»

I 2C 1911/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1911/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Uproszczonych w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. D. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I 2C 1911/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1911/15 upr. UZASADNIENIE Powód F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem wniesionym w dniu 3 września 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia kwoty 1015,18 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo wskazanych w pozwie oraz kosztów procesu od pozwanego A. D. . W uzasadnieniu wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usłu
Czytaj więcej»