Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I 2C 982/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 982/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. K. ( K. ) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 18,50 zł (osiemnaście złotych
Czytaj więcej»

I 2C 984/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 984/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Uproszczonych w składzie: Przewodniczący: SSR Teresa Jastrzębska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kazuch po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W. przeciwko T. W. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197,- zł (sto dziewięćdziesiąt sie
Czytaj więcej»

I 2C 1150/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1150/16 upr. UZASADNIENIE Powód F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem wniesionym w dniu 28 czerwca 2016 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia kwoty 1702,90 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo wskazanych w pozwie oraz kosztów procesu od pozwanego R. S. . W uzasadnieniu wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie us
Czytaj więcej»

I 2C 1150/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1150/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko R. S. ( S. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzec
Czytaj więcej»

I 2C 1911/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1911/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Uproszczonych w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. D. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I 2C 1911/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1911/15 upr. UZASADNIENIE Powód F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem wniesionym w dniu 3 września 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia kwoty 1015,18 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo wskazanych w pozwie oraz kosztów procesu od pozwanego A. D. . W uzasadnieniu wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usłu
Czytaj więcej»

I C 5/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5/16 UZASADNIENIE (...) W. (...) i (...) N. (...) y S. (...) F. (...) z I. (...) Zamknięty w W. wniósł w dniu 8 października 2015r. przeciwko J. M. pozew o zapłatę kwoty 67.846,02 zł z odsetkami umownymi od kwoty 37.779,40 zł od dnia od złożenia pozwu oraz o zasądzenie kosztów postępowania . W uzasadnieniu podał, iż drogą umowy cesji wierzytelności nabył od G. Bank będącego poprzednikiem prawnym G. (...) Bank w W. przysługującą mu wobec pozwanego wierzytelność z tytułu umowy bankow
Czytaj więcej»

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Anna Legut po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko P. K. , M. K. (1) , R. G. , D. K. , M. K. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki G. B. na rzecz pozwanych solidarnych P. K. , M. K. (1) , R. G. , D. K. i M. K. (2) kwotę
Czytaj więcej»

I C 12/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 12/15 UZASADNIENIE Powód S. Ś. wniósł przeciwko (...) S.A w W. pozew, którym domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 20.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego wraz z odsetkami liczonymi od dnia 31 sierpnia 2014r, jak również zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że w dniu 20 grudnia 2012r. będąc zatrudnionym jako pracownik gospodarczy w firmie (...) Sp. z o.o. (...) S.K. A w K. na okres pró
Czytaj więcej»

I C 23/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-06-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 23/12 UZASADNIENIE Powód złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) / (...) /MM z dnia 16 maja 2011 roku wystawionego przez (...) Bank Spółka Akcyjna w W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 7 czerwca 2011 roku, sygn. akt I Co 2378/11/5. W uzasadnieniu wskazał, że kwestionuje zasadność bankowego tytułu egzekucyjnego gdyż, nie podpisywał z bankiem umowy pożyczki i n
Czytaj więcej»