Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I C 393/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 393/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 lutego 2016r powódka Wspólnota Mieszkaniowa położona w B. przy ul. (...) wniosła o zasądzenie od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. kwoty 11.268,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz o zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu pełnomocnik powódki podał, że w związku z wyłączeniem się ze struktur organizacyjnych spółdzielni właściciele lokali uzyskali ze spółdzielni zwrot wniesionych przez nich środków na poczet n
Czytaj więcej»

I C 522/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 522/14 UZASADNIENIE Powód (...) Sp. z o.o. w R. wniósł pozew przeciwko M. N. o zapłatę kwoty 10.086,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 maja 2012 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podano, że powód (omyłkowo nazwany pozwanym) w ramach działalności gospodarczej na terenie prowadzonej przez siebie złomnicy w okresie od 19 stycznia 2011roku do 9 marca 2012r. (w treści pozwu omyłkowo wskazano rok 2013) przechowywał wrak pojazdu pozwanego, który 9 marca 2011r. odebrał pojazd wraz z
Czytaj więcej»

I C 565/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-05-06

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 565/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w G. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny o numerze (...) z dnia 18 lutego
Czytaj więcej»

I C 639/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2009-12-07

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 639/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Tyrcha po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2009 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 3.827,27 zł (trzy tysiące osiemset
Czytaj więcej»

I C 670/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 670/14 UZASADNIENIE Powódka B. M. złożyła w dniu 23 maja 2014r., pozew przeciwko (...) Bank S.A w W. o zapłatę kwoty 3.683,90 zł., jako nienależnego świadczenia obejmującego należności zapłacone pozwanemu w związku z zawarciem umowy kredytowej i w związku z przekształceniem w ocenie powódki wynikającego z niej kredytu w kredyt darmowy. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że dochodzona kwota została nienależnie przekazana pozwanemu jako kredytodawcy albowiem powódka z powodu nar
Czytaj więcej»

I C 699/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 699/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o zwolnienie spod egzekucji oddala powództwo. I C 699/12 UZASADNIENIE K. G. złożył pozew przeciwko (...) BANK S.A. W W. o zwolnienie
Czytaj więcej»

I C 740/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-02-29

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 740/11 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Witkoś Protokolant: Grzegorz Gajdzik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci (...) Banku (...) Spółka Akcyjna nr (...) z d
Czytaj więcej»

I C 769/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-04-25

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 769/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Anna Tyrcha po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 13 marca 2011 roku przez Bank (..
Czytaj więcej»

I C 806/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 806/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. S. , P. S. , Bankowi (...) S.A w W. , (...) Spółka z o.o. w Ł. , P. I. (...) S..A. w T. , Z. S. / Oddział w Z. , Gminie B. , (...) Sp. z o.o. w M. , Skarbowi Pań
Czytaj więcej»

I C 807/12

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 807/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: protokolant Łukasz Belka po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»