Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I C 769/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-04-25

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 769/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Anna Tyrcha po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 13 marca 2011 roku przez Bank (..
Czytaj więcej»

I C 806/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 806/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. S. , P. S. , Bankowi (...) S.A w W. , (...) Spółka z o.o. w Ł. , P. I. (...) S..A. w T. , Z. S. / Oddział w Z. , Gminie B. , (...) Sp. z o.o. w M. , Skarbowi Pań
Czytaj więcej»

I C 807/12

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 807/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak Protokolant: protokolant Łukasz Belka po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»

I C 836/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 836/14 UZASADNIENIE Powód H. P. jako współwłaściciel nieruchomości położonej przy ul. (...) w B. , dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą nr (...) , wystąpił przeciwko pozwanemu M. H. z powództwem o zapłatę kwoty 7.062,68 zł., tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z w/w nieruchomości w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. W celu wykazania zasadności swojego żądania powód wskazał, że pozwany w okresie wskazanym w pozwie był posiadaczem ni
Czytaj więcej»

I C 849/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 849/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Patrycja Hawryluk po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 F. (...) Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda (...) 1 F. (...) Sekurytyzacyjnego w W. kwotę 63.603,78 zł (sześćdziesiąt trzy tysią
Czytaj więcej»

I C 873/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 873/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adrianna Wziętal Protokolant: sekr. sądowy Anna Koj po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. M. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 928/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 928/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 6875,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotyc
Czytaj więcej»

I C 909/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2012-02-15

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 909/11 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W BYTOMIU WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Jakubiec Protokolant: Wioletta Kopaczewska - Siejka po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) Banku
Czytaj więcej»

I C 964/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 964/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w B. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu (...) w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko Z. J. (1) o zapłatę 1 utrzymuje nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w B. w dniu 7 listopada 2016 roku pod sygn. I Nc 2948/
Czytaj więcej»

I C 1015/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 1015/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko E. B. o zapłatę utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu
Czytaj więcej»