Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
118

I Ns 1597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1597/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca – R. K. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 12 lutego (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. oraz o stwierdzenie nabycia po A. K. zmarłym w dniu 15 grudnia (...) . w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. . Jako uczestników postępowania wnioskodawca podał L. C. (1) . W dniu 29 września 2015r. S. B. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu zwykłego A. K. z dnia (...) . złożonego do sprawy przez L. C. (1) . Na rozpra
Czytaj więcej»

III RC 574/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: alimenty między małżonkami
Sygn. akt III RC 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kulis Protokolant: Katarzyna Kuć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko N. W. o alimenty 1 oddala powództwo; 2 zasądzić od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Bytomiu) kwotę 2400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) powiększoną o należny podat
Czytaj więcej»

VI GC 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Szymon Rabsztyn Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Grala po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. Spółka Komandytowa w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.253,67 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trz
Czytaj więcej»

II K 681/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2020-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Prawomocnym post. z dn. 03.10.2019 r. na podstawie art. 105 § 1 k.p.k. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. II K 681/17 poprzez przyjęcie prawidłowego zapisu imienia matki oskarżonego G. M. tj. (...) w miejsce błędnego zapisu (...) . Sygn. akt II K 681/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Nasiadko Protoko
Czytaj więcej»

VI GC 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 1031/16 UZASADNIENIE Powódka A. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum (...) .PL w Ł. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie kwoty 3.056,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016 r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu podała, że dnia 30 grudnia 2015 r. skierowała do pozwanej reklamację w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fin
Czytaj więcej»

VIII K 559/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, VIII Wydział Karny Przewodniczący SSR Joanna Pląder Protokolant Adam Rajsz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej ---- po rozpoznaniu dnia 05 października 2017 roku sprawy P. P. ( P. P. ) urodzonego (...) w B. syna D. i K. oskarżonego o to, że : w dniu 16 listopada 2016r. w B. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną oso
Czytaj więcej»

I C 1033/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 1033/13 UZASADNIENIE Powód T. F. wniósł o pozbawienie w całości klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) , wystawionego przez (...) Bank w dniu 14 czerwca 2013 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.6.2013 r. w sprawie I 1 C. 2021/13, zasądzenie kosztów procesu, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, toczącego się pod sygn. akt K. 17752/13, uzasadniając, że pozwany wy
Czytaj więcej»

I C 1127/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) , A. M. (2) przeciwko Bankowi (...) S. A. w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny numer (...) zaopatrzony w klauzulę wyk
Czytaj więcej»

I C 1127/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1127/14 UZASADNIENIE Powodowie A. M. (1) i A. M. (2) złożyli pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 14 czerwca 2013 roku Banku (...) Spółka Akcyjna w W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 25 września 2013 roku, sygn. akt I Co 2503/13. W uzasadnieniu wskazali, że dłużnikiem banku był A. M. (3) , który zmarł w 2008 roku. Podnieśli, iż o długu dowiedzieli się dop
Czytaj więcej»

I C 1157/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1157/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Lubartowicz Protokolant: Adam Lech po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Bytomiu na rozprawie sprawy z powództwa C. G. przeciwko R. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. A. na rzecz powódki C. G. kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych); 2 oddala powództwo w pozostałej części; 3 odstępuje od obciążania powódki koszta
Czytaj więcej»