Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1127/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2015-03-30

I C 2492/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, roszczenie, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, roszczenie, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, łaska, bank, przerwa w biegu, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, umowa bankowa, prawna możliwość żądania, porada, przedawnienie roszczenia głównego, wierzyciel pierwotny, pozwany, limit kredytowy, odsetka w wysokości czterokrotności, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wypowiedzenie, siedziba
Zobacz»

VIII C 1591/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, umowa o kartę kredytową, bank, roszczenie, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa o kartę kredytową, fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, bank, roszczenie, pierwotny wierzyciel, pozwany, roszczenie z prowadzeniem działalności, zachowanie bądź zaniechanie, warunek przedmiotowej umowy, termin wezwania do zapłaty, termin przedawnienia, kwestia istnienia zobowiązania, momentu przedawnienia, wierzytelność od banku, przedawniona należność, udzielać kredytu, wierzytelność na stronę powodową, związek roszczeń
Zobacz»

I C 2042/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, umowa przelewu, identyczność, bieg przedawnienia, wykonalność, przerwanie przedawnienia, nowe postępowanie egzekucyjne, wszczęcie egzekucji, strona powodowa, limit kredytu, przedawnienie roszczeń, zastosowanie trzyletniego terminu przedawnienia, siedziba, przerwanie biegu
Zobacz»

II Ca 517/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, termin przedawnienia, umowa o kartę kredytową, wykonalność, roszczenie, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, wierzyciel pierwotny, termin przedawnienia, umowa o kartę kredytową, cesjonariusz, wykonalność, będącymi bankami, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nabywca wierzytelności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, przedawnienie roszczeń, przerwa biegu przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, okres wypowiedzenia, skutek przerwania
Zobacz»

I C 922/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia, umowa o kartę kredytową, spadkobierca, przepis kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia głównego, odpis postanowienia sądu okręgowego, umowa o kartę kredytową, zmienione postanowienie, niespłacony kredyt, drogi dziedziczenia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, dobrodziejstwo inwentarza, spadkobierca, przerwanie biegu przedawnienia, świadczenie okresowe odsetki, przepis kodeksu cywilnego, zasada dotycząca kosztów procesu, odsetki umowne, kredyt udzielany przez bank, ostatnia rata kredytu, przypadku kredytów
Zobacz»

I C 2598/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, termin przedawnienia, roszczenie, umowa o kartę kredytową, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, śródmieście w warszawie, bank, umowa rachunku bankowego, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, wszczęcie mediacji, roszczenie, umowa o kartę kredytową, nakaz zapłaty, bieg, sprzeciw od wydanego nakazu, wykonalność, na nowo, wierzytelność, konto osobiste, ustalona umowa, przerwanie przedawnienia, umowa wysokości, organ powołany do rozpoznawania
Zobacz»

I C 208/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, roszczenie, bank, wykonalność, umowa o kartę kredytową, wymagalność, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, roszczenie, siedziba, klauzula wykonalności, bank, wykonalność, całość praw i obowiązków, przerwanie biegu, umowa o kartę kredytową, wymagalność, umowa bankowa, nabywca wierzytelności, zbywca, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, warunek przedmiotowej umowy, roszczenie majątkowe
Zobacz»

I C 155/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 5 lipca 2018

Data publikacji: 13 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bank, karta kredytowa, wymagalność, roszczenie, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, spadkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bank, umowa karty kredytowej, karta kredytowa, data naliczania odsetek, wymagalność, spadkobierczyni, roszczenie, data wymagalności zobowiązania, naliczanie odsetek od należności, nabycie spadku po dłużniku, termin przedawnienia, charakter współuczestnictwa procesowego, zarzut przedawnienia, oprocentowanie zadłużenia, karta stała, spadkodawca, niebędący przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczenia banku, zasądzenie kosztów według norm, księga rachunkowa banku
Zobacz»

I C 173/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, roszczenie, bank, wykonalność, umowa o kartę kredytową, wymagalność, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, siedziba, roszczenie, klauzula wykonalności, bank, wykonalność, całość praw i obowiązków, przerwanie biegu, umowa o kartę kredytową, wymagalność, umowa bankowa, nabywca wierzytelności, zbywca, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, warunek przedmiotowej umowy, roszczenie majątkowe
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, dłużnik, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, ugoda, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wyciąg, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, roszczenie, dług, wola dłużnika
Zobacz»

VIII C 656/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, umowa bankowa, pozwany, organ powołany do rozpoznawania, umowa o przyznanie limitu, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, spłata minimalna, załącznik do umowy sprzedaży, umowa, sąd polubowny, przyznanie limitu kredytowego, bieg
Zobacz»

VIII C 2771/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, karta, wyciąg, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rachunek kart, zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, limit kredytowy, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, karta, umowa bankowa, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, wyciąg, organ powołany do rozpoznawania, opiekun prawny, wykaz operacji na rachunku, następca prawny pierwotnego wierzyciela, wykorzystany limit, umowa, posiadacz karty, sąd polubowny
Zobacz»

XVI C 432/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wykonalność, tytuł wykonawczy, roszczenie banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, klauzula wykonalności, wykonalność, przerwa biegu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, tytuł wykonawczy, kredyt, data stempla pocztowego, przelew, nabywca wierzytelności, data wystawienia bankowego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wysokość odsetek maksymalnych, egzekucja, nakaz zapłaty, roszczenie banku, sprzeciw, poprzednik prawny
Zobacz»

VIII C 1684/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, wymagalność roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, umowa limitu, kodeks cywilny, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, elektroniczne postępowanie upominawcze, przerwanie przedawnienia, dwuletni termin przedawnienia, ustawa, wymagalność roszczenia, instytucja przedawnienia, identyfikacja posiadacza, operacja przy użyciu, elektroniczna identyfikacja, upływ, wejście w życie, instrument pieniądza, pieniądz elektroniczny, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

VIII C 580/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, wyciąg, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, limit kredytowy, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, umowa bankowa, pozwany, wymagana spłata minimalna, rachunek kredytowy, organ powołany do rozpoznawania, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, wyciąg, załącznik do umowy sprzedaży, umowa, sąd polubowny
Zobacz»

III Ca 1987/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, wykonalność, roszczenie banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzyciel, wniosek banku, prawo bankowe, termin przedawnienia roszczenia, wykonalność, roszczenie banku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, działalność gospodarcza banku, roszczenie z umowy kredytu, wniosek o wszczęcie, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, złożenie przez bank, czynność zmierzająca do zaspokojenia
Zobacz»

VIII C 964/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, karta kredytowa, roszczenie, elektroniczny instrument płatniczy, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, karta kredytowa, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, pozwany, należne oprocentowanie, przelew wierzytelności, elektroniczny instrument płatniczy, poprzednik prawny powodów, umowa, przyznanie limitu kredytowego, załącznik do umowy przelewu, przedawnienie roszczeń, umorzenie postępowania egzekucyjnego, bankowy tytuł egzekucyjny, kserokopia postanowienia, prawomocne umorzenie
Zobacz»

VIII C 3071/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg, bankowy tytuł egzekucyjny, elektroniczny instrument płatniczy, roszczenie, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, elektroniczny instrument płatniczy, najstarsza zaległość, przyznanie limitu kredytowego, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wymagana spłata minimalna, rachunek kredytowy, pozwany, bank, organ powołany do rozpoznawania, wierzytelność, umowa o przyznanie limitu, data zaległości, wykorzystany limit, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

II Ca 1083/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

termin przedawnienia, roszczenie, wyciąg, elektroniczny instrumentum płatniczy, dłużnik, elektroniczny instrument płatniczy, wymagalność, kwota minimalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • spłata minimalna, termin przedawnienia, wykaz wpłat, limit kredytowy, roszczenie, wyciąg, uznanie roszczenia, bieg przedawnienia, elektroniczny instrumentum płatniczy, dłużnik, bieg terminów, elektroniczny instrument płatniczy, wymagalność, zestawienie operacji, przerwanie, zachód, dłużnik wobec wierzyciela, posiadacz rachunku kredytowego, kwota minimalna, pozwany
Zobacz»

II Ca 1263/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 września 2017

Data publikacji: 28 maja 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa o kartę kredytową, termin przedawnienia, wymagalność roszczenia, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie biegu przedawnienia, strona powodowa, przerwa biegu przedawnienia, umowa o kartę kredytową, termin przedawnienia, nabywca wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, pozwany, rata, wypowiedzenie umowy kredytowej, klauzula wykonalności, będącymi bankami, wierzyciel, spłata zadłużenia, wymagalność roszczenia, możliwy termin, wykonalność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: