Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 565/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2014-05-06

I C 127/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zakup towarów i usług, klauzula wykonalności, kredyt na zakup towarów, podpis, bank, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zakup towarów i usług, klauzula wykonalności, kredyt na zakup towarów, umowa kredytu na zakup, podpis, komornik sądowy, bank, tytuł wykonawczy, wydanie klauzuli wykonalności, dowód osobisty powoda, badanie identyfikacyjne, strona umowy kredytu, zakres badania pisma ręcznego, prezydent miasta, urząd miasta, nazwisko powoda, dłużnik, rachunek powoda, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, bank, pozbawienie wykonalności, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, umowa kredytów, postanowienie referendarza sądowego, klauzula wykonalności postanowienia, bank, podstawa uznania powództwa, pozbawienie wykonalności, moc postanowienia, kredyt, siedziba, ustalenie wystąpienia, umowa pożyczki, kredyt powoda, opłata sądowa od pozwu, zobowiązanie naturalne, procesowe żądanie, umowa należności, zakres kosztów
Zobacz»

II Ca 487/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, stopa równa, równe czterokrotności, samodzielna podstawa powództwa, wniosek o wszczęcie egzekucji, przedawnienie roszczeń, złożenie przez wierzyciela, wykonawcza wykonalność, oprocentowanie, pozbawienie wykonalności, wysokość odsetek maksymalnych, komornik wniosku, chwilą wystawienia, zamiejscowy wydział cywilny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, bank, przerwanie, celów dochodzenia
Zobacz»

I ACa 341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, nabywca wierzytelności, pozbawienie wykonalności, bank, gorzów wielkopolski, komornik sądowy przy sądzie, koszt egzekucji, interes prawny, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przymiot wierzyciela, numer, solidarność, sprzedaż wierzytelności, pozwany bank, dłużnik solidarny, połączona sprawa, dłużnik wpłaty, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I C 23/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 17 czerwca 2013

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, podpis, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, grafolog, pozbawienie wykonalności, istnienie obowiązku, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zakres ekspertyzy, podpis, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, grafolog, umowa pożyczki, zakwestionowany podpis, policja o podejrzeniu popełnienia, przestępstwo polegające na sfałszowaniu, pozbawienie wykonalności, istnienie obowiązku, ostatnia strona umowy, podpis złożony na umowie, bank, pożyczka w banku, karne postępowanie przygotowawcze, pismo komendy, opinia grafologa, pozew o pozbawienie wykonalności
Zobacz»

III Ca 2030/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2019

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, wypowiedzenie umowy kredytu, tytuł wykonawczy, śródmieście w łodzi, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, umowa kredytu hipotecznego, dalszy tok, wydanie klauzuli wykonalności, referendarz sądowy w sądzie, jednostronna czynność prawna, świadczenie główne, pozwany, umocowanie, podstawa do uwzględnienia powództwa, zarzut powoda, ważność wypowiedzenia, dyspozycja uruchomienia kredytu, pominięcie spóźnionych zarzutów
Zobacz»

I C 873/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, tytuł wykonawczy, poprzednik prawny, sąd polubowny, pozwana umowa kredytu, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, wypowiedzenie, strona od obowiązku zwrotu, wydanie klauzuli wykonalności, przedawnienie roszczeń, spłata kredytów, ugoda zawarta przed sądem, harmonogram spłaty, pojazd, fakt zalania piwnic, wysokość główna
Zobacz»

I C 1256/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 25 lipca 2018

Data publikacji: 3 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy sądu rejonowego, postanowienie referendarza sądowego sądu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie powództwa, zbycie wierzytelności, dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, siedziba, klauzula wykonalności postanowienia, bank, klauzula wykonalności na mocy, cesja, część opłaty od pozwu, umorzenie postępowania egzekucyjne, pozwany, wierzyciel
Zobacz»

VIII GC 333/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 27 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, bank, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, bank, klauzula wykonalności, odsetka karna, czynność bankowa, umowa kredytów, wada prawna, kapitał, tytuł wykonawczy, kredytobiorca, pozbawienie wykonalności, postanowienie sądu rejonowego szczecin, harmonogram wypłaty, wydruk historii, klauzula wykonalności postanowienia, wypłata transzy, oprocentowanie kredytu lombardowego, wypowiedzenie umowy, należność
Zobacz»

XII C 676/19

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 25 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, kredyt, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, kredyt, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, umowa kredytu gotówkowego, brak wymagalności, pozbawienie wykonalności, wypowiedzenie, klauzula wykonalności postanowienia, wymagalność zobowiązania, wykonawcza wykonalność, udzielenie kredytu gotówkowego, pełnomocnik powodów, postępowanie egzekucyjne, wysokość salda, stawka minimalna, dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, powództwo
Zobacz»

V ACa 213/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, kredyt, wykonawcza wykonalność, dłużniczka, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, ubezpieczyciel kredytu, klauzula wykonalności, kredyt, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności przez sąd, umowa kredytu złotowego, dłużniczka, faktyczna podstawa żądania, przedmiot rozpoznania w sprawie, błędna i dowolna ocena, zdarzenie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wygaśnięcie zobowiązania, powodująca zmiana, sprawa prowadzona przed sądem, pozbawienie wykonalności, dłużnik
Zobacz»

II C 1107/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, bank, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, południe, wypowiedzenie umowy kredytu, bank, warszawa, klauzula wykonalności, spis inwentarza, spłacanie rat kredytu, wykonywanie przez bank, klauzula wykonalności postanowienia, dobrodziejstwo inwentarza, zaprzestanie spłacania rat, tytuł wykonawczy, pozwany bank, odpowiedzialność spadkobiercy, wypowiedzenie umowy kredytowej, umowa kredytu hipotecznego, wydanie klauzuli wykonalności, spadek
Zobacz»

I C 541/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, umowa o kredyty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne, klauzula wykonalności, wygaśnięcie zobowiązania, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, zbieg egzekucji, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, moc postanowienia, wojskowe biuro emerytalne, przerwa biegu przedawnienia, kredyt gotówkowy, skutek upływu, możliwość uchylenia, zawiadomienie o umorzeniu, umowa o kredyty, letni termin przedawnienia, odrębne zdarzenie prawne, zobowiązanie do spłaty kredytu
Zobacz»

I C 153/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 października 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, umowa pożyczki, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, żądanie pozbawienia wykonalności, umowa kredytu hipotecznego, wykazanie wysokości, dłużnik solidarny, wtoczenie, enigmatyczne twierdzenie, konsul rzeczypospolitej polskiej, wierzyciel, pełnomocnik, zaistnienie zdarzenia, oświadczenie o podaniu, uwierzytelnianie dokumentów
Zobacz»

XXIV C 917/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, egzekucja, siedziba, oświadczenie o poddaniu, powództwo opozycyjne, warszawa, wierzyciel przeciwko dłużnikowi, klauzula wykonalności postanowienia, obejście prawa, koszt postępowania między stronami, referendarz sądowy w sądzie, kredyt obrotowy, wytoczenie powództwa, proces odzysku, dysponowanie przez wierzyciela, podstawa uznania powództwa, możliwość dalszego wykorzystywania, konstytutywny skutek
Zobacz»

II C 387/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, podpis, klauzula wykonalności, kredyt, tytuł wykonawczy, bank, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, śródmieście w łodzi, podpis, uruchomienie kredytów, egzekucja, klauzula wykonalności, podpis powoda, kredyt, komornik sądowy przy sądzie, umowa pożyczki hipotecznej, tytuł wykonawczy, podpis nieczytelny, bank, nieważność względna, pozbawienie wykonalności, umowa kredytów, wydanie klauzuli wykonalności, załączony akt, badanie pisma, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zarzut przedawnienia, powództwo o pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy w sądzie, roszczenie o zwrot pożyczki, akt sprawy egzekucyjnej, dalsza odsetka ustawowa, wierzyciel, powództwo przeciwegzekucyjne, pierwsza czynność, całość powództwa, podstawa powództwa o pozbawienie, środek merytorycznej obrony dłużnika, wykonawcza wykonalność, zdarzenie niezależne od woli, prawa egzekucja, pewny skutek prawny
Zobacz»

XV C 1903/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, umowa o kredyty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, egzekucja, oświadczenie o poddaniu, klauzula wykonalności, umowa o kredyt średnioterminowy, dłużnik, tytuł wykonawczy, kapitał, termin do wystawienia, umowa kredytowa, umowa o kredyty, czynność bankowa, prawo bankowe, wierzyciel, pozwany, wydanie klauzuli wykonalności, kwota, zadłużenie powodów, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

I C 196/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, bank, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, prawo bankowe, umowa poręczenia, egzekucja, zdarzenie zaszłe, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, wymagalność roszczenia, bank, egzekwowane zobowiązanie, kredyt, wygaśnięcie zobowiązania, powództwo, obrona dłużnika, upływ terminów wypowiedzenia, skutek upływu terminów, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, data rozwiązania umowy
Zobacz»

I C 82/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 14 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, klauzula wykonalności, czynność bankowa, stopa procentowa, akt sądu rejonowego, umowa kredytów, pozwany bank umowy, klauzula wykonalności na mocy, dłużnik, odsetka za opóźnienie, tytuł wykonawczy, sądowa klauzula wykonalności, wydanie klauzuli wykonalności, umowa poręczenia, moc postanowienia sądu rejonowego, komornik sądowy przy sądzie, kredyt, brakująca opłata, opłata stosunkowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zadora
Data wytworzenia informacji: