Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 2C 1150/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2016-12-28

Sygn. akt I 2C 1150/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Bytomiu Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego

w składzie:

Przewodniczący: SSR Elżbieta Niezgodzka

Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stanowska

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Bytomiu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko R. S. ( S.)

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.702,90 zł (jeden tysiąc siedemset dwa złote 90/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016r. do dnia 28 grudnia 2016 r.,

2.  zasądzoną kwotę jak w punkcie 1-szym rozkłada na 17 rat, 16 rat po 100,00 zł ( sto złotych ) każda, 17 rata w kwocie 102,90 zł ( sto dwa złote 90/100) płatne do 30-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat, ustalając termin płatności pierwszej raty w miesiącu następnym po prawomocności wyroku, z zastrzeżeniem, że niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje, iż cała niespłacona kwota jak w punkcie 1-szym jest natychmiast wymagalna,

3.  oddala powództwo pozostałej części,

4.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych) tytułem kosztów sądowych,

5.  nie obciąża pozwanego kosztami zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zuzanna Polaczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Niezgodzka
Data wytworzenia informacji: